101’inci Toplantıda Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Felsefe Toplantılarının 101’incisinde, “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutları” anlatıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Esra Kiraz ve Psikolog Çağlar Karakavak’ın konuk olduğu sunumda, kadına yönelik şiddet; cinsiyete dayanan, kadına zarar veren; fiziksel, cinsel, ekonomik ve ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı olan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında kadına baskı uygulanmasına ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlandı. AB üye ülkelerinde yaşayan her üç kadından birinin 15 yaşından itibaren fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığını söyleyen Psikolog Çağlar Karakavak, Türkiye genelinde, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranının yüzde 36 seviyesinde olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Şerife Esra Kiraz da bir insan hakları ihlali olarak değerlendirilmesi gereken kadına karşı şiddetle mücadele konusunda, tüm dünyada özel düzenlemeler yapıldığını vurguladı. 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dan söz eden Kiraz, kanun kapsamında sadece şiddete uğrayan kadınların değil, şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların da korunmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Kadına karşı şiddetin psikolojik yönü ve koruyucu tedbirlerin anlatıldığı toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi. 

1506