2019 Akademik Teşvik Puanları

Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 3-4 Şubat 2020 tarihlerinde toplanarak Üniversitemiz birimlerinden gelen akademik teşvik ödeneği başvuru dosyalarını incelemiş ve 2019 faaliyetlerine ait akademik teşvik ödeneği puanlarının ve başvurularla ilgili düzenlenen değerlendirme raporunun ekteki şekilde kabullerine, kararın üniversitemiz web sitesinde yayınlanmasına ve itirazların daha önce ilan edilen takvime uygun olarak komisyonumuza yapılabileceğine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.