• Etkinlik Kaydı Yok

Öğretim Üyesi Alım İlanı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere, Profesör kadroları için (6 takım dosyayı) ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren (05.09.2013 tarihli Resmi Gazete)15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD / PR.

UNVANI

DRC.

ADETİ

AÇIKLAMA

 

Eğitim fakültesi

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

Yrd. Doç.

1

 

1

İlköğretim öğrencilerinin dereceli puanlama anahtarı, araştırma becerisi ve

 bilişsel alan düzeyi üzerine çalışmaları olmak.

 

 

Türkçe Eğitimi

 

Türkçe Eğitimi

 

Yrd. Doç.

3

 

1

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Eski Anadolu Türkçesi üzerine çalışmaları olmak

 

 

        Fen Edebiyat Fakültesi

 

Arkeoloji

 

Klasik Arkeolojisi

 

Yrd. Doç

3

 

1

Kaya mezarları ve ölü gömme gelenekleri üzerine çalışmaları olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Yrd. Doç.

1

1

Analiz ve fonksiyonlar teorisi üzerine çalışmaları olmak.

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Eski Türk Edebiyatı

 

Yrd. Doç.

3

 

1

(1)Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak; (2) Nedim'in sanatı üzerine çalışmaları olmak.

 

                            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

Siyasi Tarih

 

Yrd. Doç.

3

 

1

(1)Tarih Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak; (2) Orta ve Güney Asya üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Uluslararası İlişkiler

 

Yrd. Doç.

3

 

1

(1)Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak; (2) Ortadoğu üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

Uluslararası İlişkiler

 

Prof.

1

 

1

Su ve enerji politikaları, çatışma çözümleri, ekonomi politik üzerine çalışmaları olmak

 

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

Doç.

3

 

1

Siyaset bilimi ve Türk siyasal hayatı üzerine çalışmaları olmak

 

Maliye

 

Mali İktisat

 

Yrd. Doç.

3

 

2

(1)Maliye veya İktisat Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak; (2) mali iktisat alanında çalışmaları olmak.

 

 

        Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Hidrolik

 

Doç.

 

3

 

1

Akarsu hidroliği konusunda çalışmaları olmak.

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Telekomünikasyon

 

Prof.

 

1

 

1

İletişim protokollleri ve yapay zeka üzerine çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

 

 

Harita Mühendisliği

 

Jeodezi

 

Doç.

 

1

 

1

Heyelan ve bulanık mantık üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

 

Yrd. Doç.

 

3

 

1

 

Bekteriyal lipazlar konusunda doktora yapmış olmak

 

Ş.Koçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

Yrd. Doç.

 

 

2

 

 

1

(1)İşletme veya İktisat Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak; (2) Uluslararası İktisat, Uluslararası Pazarlama veya Lojistik alanında çalışmaları olmak.

 

Veteriner Fakültesi

 

Klinik Bilimleri

 

İç Hastalıkları

 

Yrd. Doç.

 

3

 

1

Geriatrik hasta köpekler konusu üzerine doktora yapmış olmak.

 

Temel Bilimler

 

Fizyoloji

 

Yrd. Doç.

 

3

 

1

İn Vitro sığır embriyo gelişimi konusu üzerine doktora yapmış olmak.

 

        İslami İlimler                     Fakültesi

 

 

Temel İslam Bilimleri

 

Hadis

 

Prof.

 

1

 

1

İbni Arabi ve Hadisçiliği ile İsmail Hakkı Bursevi ve Hadisçiliğine dair araştırmaları olmak.

 

İslam Hukuku

 

Yrd. Doç.

 

1

 

1

İslam hukukunda medeni müeyyidelere dair araştırmaları olmak.

 

Turizm Fakültesi

 

 

 

 

Yrd. Doç.

 

1

 

1

(1) Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak; (2) gazetecilik ve halkla ilişkiler konularında çalışmaları bulunmak.

                                                                                                                                                                    

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez Kampüs 68100 Aksaray / Türkiye