Prof.Dr. İBRAHİM BAKIRTAŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT TEORİSİ


Makro İktisada Giriş

YILDIRIM KEMAL,BAKIRTAŞ İBRAHİM,YILMAZ RASİM,ESEN ETHEM, Yayın Yeri:Nisan, Basım sayısı:9, Sayfa sayısı:328, ISBN:9786055270247,


İktisada Giriş I

BAKIRTAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Anadolu Ünivesitesi Web-Ofset, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:181, ISBN:978-975-06-1899-4,


Stratejik Küresel Pazarlama

Harun ÖZTÜRKLER, İbrahim BAKIRTAŞ, Yayın Yeri:Eflatun, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:591, ISBN:9786054579549,


İktisada Giriş

Kemal YILDIRIM, İBRAHİM BAKIRTAŞ, RASİM YILMAZ, CÜNEYT KOYUNCU, Yayın Yeri:Pelikan, Basım sayısı:0, Sayfa sayısı:0, ISBN:,


Mikro İktisada Giriş

KEMAL YILDIRIM, İLYAS ŞIKLAR, İBRAHİM BAKIRTAŞ, BURHAN DOĞAN, Yayın Yeri:Pelikan, Basım sayısı:10, Sayfa sayısı:0, ISBN:9786055270248,


Politik Aktörler

İBRAHİM BAKIRTAŞ, Yayın Yeri:Ekin Kitabevi, Basım sayısı:0, Sayfa sayısı:250, ISBN:9758768441,


Dünya Ekonomisinden Seçme Konular

BAKIRTAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Seçkin, Basım sayısı:0, Sayfa sayısı:344, ISBN:9750202842,


1 - Does Urbanization Induce the Health Expenditures? A Dynamic Macro-Panel Analysis for Developing Countries

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2 - Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki

İĞDELİ ARİF,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

3 - The long run environmental impacts of economic growth, financial development and energy consumption: Evidence from emerging markets

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Energy and Environment , 2019

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

4 - Makro İhtiyati Politikalara Kavramsal Bakış ve Türkiye Tecrübesi

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

5 - Finansal Gelişmişliğin Yenilenebilir Enerji Tüketimi Üzerindeki Uzun Dönemli Etkileri: G-7 Ülkeleri Örneği

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

6 - Doğal Kaynaklar Temelinde İç Çatışmaların Ekonomik Teorisi

BEYAZ BENGİSU ZELAL,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

7 - Special Interest Groups and Economic Growth Nexus: The OECD Example

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017

Uluslararası Hakemli EconLit Özgün Makale

8 - Revisiting the environmental Kuznets curve and pollution haven hypotheses: MIKTA sample

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY , Yayın Yeri:Environmental Science and Pollution Research , 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale

9 - Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki G 20 Ülkeleri

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2016

Uluslararası Hakemli EconLit Özgün Makale

10 - Türkiye de Cari Açığın Sürdürülebilirliği Kointegrasyon Testlerinden Bulgular

KOÇ SÜLEYMAN,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2016

Uluslararası Hakemli ASOS Özgün Makale

11 - The Effect of Workload Perception on Healthcare Employees Job Satisfaction

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BAKIRTAŞ HÜLYA,BULUŞ GÖKAY CANBERK , Yayın Yeri:Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2016

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale

12 - Corruption Determinations and Effects

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BULUŞ GÖKAY CANBERK , Yayın Yeri:The Emprical Economic Letters , 2015

Uluslararası Hakemli EconLit Özgün Makale

13 - Effects of Utilitarian and Hedonic Shopping Value and Consumer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions

BAKIRTAŞ HÜLYA,BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY , Yayın Yeri:EGE AKADEMİK BAKIŞ , 2015

Uluslararası Hakemli ECONLIT Özgün Makale

14 - Economic Growth and Carbon Emission A Dynamic Panel Data Analysis

BAKIRTAŞ İBRAHİM, BAYRAK SEYHAT, ÇETİN MÜMİN ATALAY , Yayın Yeri:European Journal of Sustainable Development , 2014

Uluslararası Hakemli Index Copernicus International Özgün Makale

15 - Disiplinlerarası Bir Saha Olarak İktisadi Arkeoloji Yöntemi ve Alt Disiplinleri

BAKIRTAŞ İBRAHİM, TUNCER GÜNER, YİĞİT ÜMİT , Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi , 2014

Uluslararası Hakemli EconLit Özgün Makale

16 - The Effects of Materialism and Consumer Ethics on Ecological Behavior An Empirical Study

BAKIRTAŞ HÜLYA, BULUŞ GÖKAY CANBERK, BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:European Journal of Sustainable Development , 2014

Uluslararası Hakemli Index Copernicus International Özgün Makale

17 - Oylama Gücü ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

CEYHUN HAYDAROĞLU, İBRAHİM BAKIRTAŞ, CÜNEYT KOYUNCU , Yayın Yeri:Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi , 2014

Uluslararası Hakemli ECONLIT Özgün Makale

18 - OECD ÜLKELERİNDE REEL ÜCRETLER VE EMEK VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

19 - Oylama Gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Oylama Güç İndekslerinin Ölçümü 1987 2011

ERSİN NAİL SAĞDIÇ, İBRAHİM BAKIRTAŞ, BİLAL YILDIZ , Yayın Yeri:Amme İdaresi Dergisi , 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

20 - Şam İhtisab Vergisi Bağlamında Osmanlı Egemenliğinin Zayıflama Süreci 1829 1831

BIYIKLI MUSTAFA, BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Bilig , 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

21 - Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yozlaşma İlişkisi: Bir Kesit Veri Analizi

GÜNEY TANER,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2011

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

22 - Futbol Takımlarının Performanslarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

ZELAL BEYAZ, İBRAHİM BAKIRTAŞ , Yayın Yeri:Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi , 2010

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale

23 - Efficiency Evaluation of Turkish Individual Pension Systems by Data Envelopment Analysis

İBRAHİM BAKIRTAŞ, GÜLNUR KECEK, DOĞAN ÖZTÜRK , Yayın Yeri:Journal of Money, Investment and Banking , 2010

Uluslararası Hakemli ECONLIT Özgün Makale

24 - The Relationship between Voting Power and Stock Exchange Rate The Case of Turkey

İBRAHİM BAKIRTAŞ, CÜNEYT KOYUNCU , Yayın Yeri:International Research Journal on Finance and Economics , 2010

Uluslararası Hakemli ECONLIT Özgün Makale

25 - Ekonomik Büyüme Üzerinde Beşeri Sermayenin Etkisi: Türkiye Örneği

VARSAK SERKAN,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2009

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

26 - Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek Genel Bir Değerlendirme

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BAKIRTAŞ HÜLYA , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2008

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

27 - Türkiye de Finansal Göstergeler Üzerinde Politik Denge Oluşumlarının Etkisi

İBRAHİM BAKIRTAŞ, CÜNEYT KOYUNCU , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2008

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

28 - The Impact of Public Administration Capability on Corruption

İBRAHİM BAKIRTAŞ, HÜSEYİN ÖNDER , Yayın Yeri:The Emprical Economic Letters , 2008

Uluslararası Hakemli ECONLIT Özgün Makale

29 - Suçun Ekonomik Analizi Genel Bir Değerlendirme

MUSTAFA ÜNVER, İBRAHİM BAKIRTAŞ , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2008

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

30 - Parasal Birlik Sürecinde Konjonktür Dalgalanmalarının Uyumlaştırılması 1987 2002

İBRAHİM BAKIRTAŞ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 2006

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

31 - İşveren ve İşletme Profili Açısından Perakendeci İşletmelerde Cinsiyet Ayrımcılığı

KOYUNCU CÜNEYT,BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2006

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

32 - Seçimsel Ekonomik Dalgalanmalar Yaklaşımı Temelinde Türkiye deki Seçimlerin Ekonomi Politiği 1987 2003

İBRAHİM BAKIRTAŞ, HATİCE DAYAR , Yayın Yeri:Liberal Düşünce , 2005

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

33 - Türk Sermaye Piyasası Üzerinde Politik Olayların Etkisi

İBRAHİM BAKIRTAŞ, CÜNEYT KOYUNCU , Yayın Yeri:İktisat, İşletme ve Finans Dergisi , 2005

Uluslararası Hakemli ECONLIT Özgün Makale

34 - Logit Modeller Yardımıyla Sosyo Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Alternatif Isınma Sistemleri Üzerindeki Etkisi Kütahya Üzerine Bir Uygulama

CÜNEYT KOYUNCU, İBRAHİM BAKIRTAŞ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2005

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

35 - Politik Dalgalanmalar Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye deki Seçimlerin Ekonometrik Analizi

BAKIRTAŞ İBRAHİM,KOYUNCU CÜNEYT , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2005

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

36 - Dünya Savaşları ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin Ekonomi Politiği

BAKIRTAŞ İBRAHİM,TEKİNŞEN ALİ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2004

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

37 - Analitik Bütçe Sınıflandırmasının Yapısı ve Bir Uygulama Dumlupınar Üniversitesi Bütçesi

HATİCE DAYAR, İBRAHİM BAKIRTAŞ , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2004

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

38 - Potansiyel Doğalgaz Talebini Belirleyen Faktörler Kütahya Üzerine Bir Uygulama

CÜNEYT KOYUNCU, İBRAHİM BAKIRTAŞ , Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi , 2004

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

39 - Kamu Harcamalarının Temel Makroekonomik Göstergelerle İlişkisi ve Nedenselliği (1983-2000 Türkiye Örneği)

BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

40 - Politik Ekonomik Dalgalanmalar Kuramı Kapsamında Türkiye deki Politik Yapının Ekonomi Üzerindeki Etkis

BAKIRTAŞ İBRAHİM , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi , 1998

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale

1 - Darbeler ve Ekonomik Dalgalanmalar: Türkiye Örneği

BAKIRTAŞ İBRAHİM,KOÇ SÜLEYMAN ( 28.10.2017 - 29.10.2017 ) , Yayın Yeri: IBANESS Konferans Serisi


2 - Erken Dönem Ekonomik Dalgalanma Teorileri Günümüz Türkiye si için Ne İfade Etmektedir? Hawtrey in Modelininin Günümüz Ekonometrik Araçlarıyla Analizi

KOÇ SÜLEYMAN,BAKIRTAŞ İBRAHİM ( 28.10.2017 - 29.10.2017 ) , Yayın Yeri: IBANESS Konferans Serisi


3 - G-7 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Heterojen Dinamik Panel Veri Bulguları

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY ( 26.10.2018 - 29.10.2018 ) , Yayın Yeri: 5th ICPESS


4 - Terör ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneğinden Ampirik Bulgular

BAKIRTAŞ İBRAHİM,KIZILTAŞ SERVET,KOÇ SÜLEYMAN ( 26.10.2018 - 29.10.2018 ) , Yayın Yeri: 5th ICPESS


5 - Corruption Economic Growth Nexus Emprical Evidence from Developed and Developing Countries

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BULUŞ GÖKAY CANBERK,KOÇ SÜLEYMAN ( 20.12.2016 - 21.12.2016 ) , Yayın Yeri: 5th Business and Social Science Conferance


6 - Are Macroprudential Policies Effective in Emerging Markets

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM ( 20.12.2016 - 21.12.2016 ) , Yayın Yeri: 5th Business and Social Science Conference


7 - RD Expenditure Economic Growth Nexus in Turkey

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BULUŞ GÖKAY CANBERK ( 20.12.2016 - 21.12.2016 ) , Yayın Yeri: 5th Business and Social Science Conferance


8 - BRICS-T Ülkeleri için Kirlilik Sığınağı Hipotezi Panel VAR Yaklaşımı

BAKIRTAŞ İBRAHİM,KOÇ SÜLEYMAN ( 20.10.2016 - 22.10.2016 ) , Yayın Yeri: 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı


9 - Yoğunlaşmanın Piyasa Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Hayat Sigorta Piyasası Örneği

İĞDELİ ARİF,BAKIRTAŞ İBRAHİM ( 17.04.2019 - 21.04.2019 ) , Yayın Yeri: V. Human Civilization Congress from Past to Future


10 - The Impact of RD Expenditure and Marketing Spending on Firms Sales: Evidence from Turkey

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BAKIRTAŞ HÜLYA,BULUŞ GÖKAY CANBERK ( 16.06.2018 - 17.06.2018 ) , Yayın Yeri: Multidiciplinary Approaches in Business Economics and Social Sciences Disciplines


11 - Vector Autoregression Approach to the Relations among Current Account Real Exchange Rate and Growth in Turkey

BAKIRTAŞ İBRAHİM,KOÇ SÜLEYMAN ( 12.05.2015 - 15.05.2015 ) , Yayın Yeri: 16th International Academic Conference


12 - Corruption The Determinants and Effests

BAKIRTAŞ İBRAHİM,BULUŞ GÖKAY CANBERK ( 12.05.2015 - 15.05.2015 ) , Yayın Yeri: 16th International Academic Conference


13 - Is Renewable Energy Consumption Consequent of the Income Growth

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY ( 12.05.2015 - 14.05.2015 ) , Yayın Yeri: 16th InternationalAcademic Conference


14 - Financial Stability or Enviromental Quality: A Dilemma Could Be Exist for Emerging Countries?

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM ( 11.04.2019 - 13.04.2019 ) , Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS AND BUSINESS


15 - Uluslararası Politik İktisat Bağlamında Almanya nın Orta Doğu ya Yönelik Nüfuz ve Kültür Politikaları Hitler Dönemi

BIYIKLI MUSTAFA,BAKIRTAŞ İBRAHİM ( 10.09.2007 - 15.09.2007 ) , Yayın Yeri: 38. ICANAS


16 - Orta Doğu Petrollerinin Politik Ekonomisi

BAKIRTAŞ İBRAHİM,HAYDAROĞLU CEYHUN ( 10.09.2007 - 15.09.2007 ) , Yayın Yeri: 38. ICANAS


17 - Ekonomik Büyüme ve Karbon Emisyonu Arasındaki İlişki Dinamik Panel Veri Analizi

BAKIRTAŞ İBRAHİM,ÇETİN MÜMİN ATALAY ( 08.09.2014 - 09.09.2014 ) , Yayın Yeri: ICEF 2014


18 - Türkiye’de Konut Piyasasının Makroekonomik Belirleyicileri

ÇETİN MÜMİN ATALAY,BAKIRTAŞ İBRAHİM ( 05.10.2019 - 06.10.2019 ) , Yayın Yeri: XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management


19 - The Relationship between economic growth and human capital: An Empirical Analysis for Turkey

ZORTUK MAHMUT,BAKIRTAŞ İBRAHİM,VARSAK SERKAN ( 01.02.2009 - 03.02.2009 ) , Yayın Yeri: International Sysmposium on Sustainable Development1 -Makro İhtiyati Politikalar Teori ve Uygulamalar

Yürütücü


2 -Türkiye’de Konut Piyasasının Makroekonomik Belirleyicileri

Araştırmacı


3 -Darbeler ve Ekonomik Dalgalanmalar

YürütücüDönem Ders Adı Dili Saat Öğrenim Türü
2013-2014 İKTİSATTA YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans
2014-2015 GENEL EKONOMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans
2014-2015 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FIRSAT MALİYET ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans
2015-2016 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans
2015-2016 MAKRO İKTİSAT II Türkçe 3 Lisans
2015-2016 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans
2016-2017 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans
2016-2017 İktisada Giriş I Türkçe 3 Lisans
2017-2018 POLİTİK İKTİSAT Türkçe 3 Lisans
2017-2018 MAKRO İKTİSADİ ANALİZ II Türkçe 3 Yüksek Lisans
2017-2018 MAKRO İKTİSADİ ANALİZ I Türkçe 3 Yüksek Lisans
2017-2018 İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3 Lisans
2017-2018 MAKRO İKTİSAT I Türkçe 3 Lisans
2018-2019 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2 Lisans
2018-2019 MAKROİKTİSAT II Türkçe 3 Lisans
2018-2019 İLERİ MAKRO İKTİSAT II Türkçe 3 Doktora
2018-2019 İLERİ MAKRO İKTİSAT I Türkçe 3 Doktora
2018-2019 MAKROİKTİSAT I Türkçe 3 Lisans
2019-2020 Türkiye Ekonomisi Türkçe 3 Doktora

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Program
2019 GÖKAY CANBERK BULUŞ Faydalı model ve ekonomik büyüme: Makro ve mikro analiz Doktora
2019 AHMAD FAWAD NAWZADİ Afganistan para piyasası, para yönetimi ve para aktarım mekanizması üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
2017 MÜMİN ATALAY ÇETİN Makro ihtiyati politikalar: Teori ve uygulamalar Doktora
2015 SÜLEYMAN KOÇ Türkiye'de cari açığın sürdürülebilirliği: Ekonometrik bir inceleme Yüksek Lisans
2014 ZELAL BEYAZ Doğal kaynaklar ve iç çatışmalar etkileşiminin ekonomik analizi Doktora
2014 GÖKAY CANBERK BULUŞ Yozlaşmanın belirleyicileri ve etkileri: Yapısal eşitlik modellemesi Yüksek Lisans
2013 MÜMİN ATALAY ÇETİN Etkin ücret modeli: OECD örneği Yüksek Lisans
2012 ÜMİT YİĞİT Seyitömer Höyüğü'nün iktisadi arkeolojik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans
2011 GÖKHAN DAĞILGAN Finansal krizler ve finansal krizleri belirleyen faktörler: Türkiye örneği Yüksek Lisans
2011 CEYHUN HAYDAROĞLU Politik karar alma sürecinde oylama gücü ve makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi Doktora
2011 ALİ TARHAN Yeni Kurumsal İktisat'ın Riggsci eleştirisi Doktora
2010 DOĞAN ÖZTÜRK Bireysel emeklilik sistemi ve bireysel emeklilik hizmeti sunan şirketlerin etkinlik analizi Yüksek Lisans
2010 TANER GÜNEY Yozlaşmanın ekonomik analizi ve yozlaşmanın belirleyicilerine ilişkin amprik analiz Yüksek Lisans
2010 ERSİN NAİL SAĞDIÇ Demokratik toplumlarda hükümetlerin oylama gücü ve oylama gücünün kamu borçlarına etkisi: Türkiye örneği Yüksek Lisans
2010 ALİ YENİAY Belirlilik, belirsizlik ve risk durumlarında sermaye bütçelemesi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama Yüksek Lisans
2010 MURAT ŞEN Türkiye'de sağlığın finansmanı ve kamu hastanelerinin etkinlik analizi Yüksek Lisans
2009 ZELAL BEYAZ Süper Lig'deki karşılaşmaların futbol takımlarının hisse senedi getiri oranları üzerine etkileri Yüksek Lisans
2008 SERKAN VARSAK Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: 1970-2006 Türkiye örneği Yüksek Lisans
2006 UĞUR CEM DALGIÇ Türkiye'de seçmen davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler Yüksek Lisans