Nüfus İllerine Göre Öğrenci Dağılımı

Ülkelere Göre Öğrenci Dağılımı

Kasım 2018
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 235
Teknik Hizmetler Sınıfı 49
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 22
Toplam 316
Kasım 2018
Profesör Dr. 64
Doçent Dr. 86
Dr. Öğr. Üyesi 289
Öğretim Görevlisi 184
Araştırma Görevlisi 168
Toplam 791