Bütçe Bilgileri

Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2016 Yılı2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı
Cari Transfer Giderleri 1.497.6752.197.3481.957.7583.305.683,06
Mal ve Hizmet Giderleri 16.688.24218.909.22913.758.60914.864.133,81
Personel Giderleri 64.369.53671.559.19593.918.753114.524.456,33
Sermayer Giderleri23.110.20625.336.79635.898.46318.947.093,62
Sosyal Güvenlik Giderleri8.617.3809.452.96912.864.13316.200.257,19
Toplam 114.283.039127.455.537158.397.716167.841.624,01