Projeler

Proje Bütçe Bilgileri Yıllar İtibariyle Projeler

Proje Bütçe Bilgileri

2015 Yılı2016 Yılı2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı
BAP Proje Bütçesi776.074,02335.393,69473.889,691.292.599,201.505.291,05
TÜBİTAK Proje Bütçesi814.2600367.8962.647.1262.647.126
Diğer Projeler (SANTEZ-BOREM-TAGEM-KOP vb.) Bütçesi00277.0004.682.0004.682.000
Toplam 1.590.334,02335.393,691.118.785,698.621.725,208.834.417,05