Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)31896
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 4040422624
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 8080838979
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 7676676979
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)9293959998
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)2829303242
Toplam 319319325324328