Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 YılıOcak-Mart 2022
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)18965
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 4042262427
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 8083897976
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 7667697982
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)9395999897
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)2930324244
Toplam 319325324328331