Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 YılıOcak-Eylül 2022
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)18966
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 4042262421
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 8083897967
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 7667697980
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)93959998107
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)2930324247
Toplam 319325324328328