Unvan Bazında Akademik Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı
Profesör Dr. 49657589112
Doçent Dr. 7586101108127
Dr. Öğr. Üyesi 265292305289259
Öğretim Görevlisi183184185195198
Araştırma Görevlisi188168160174181
Toplam 760795826855877