Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

2016 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı
Yerleşke Sayısı 77777
Fakülte Sayısı1112121213
Yüksekokul Sayısı31111
Meslek Yüksekokulu Sayısı76666
Enstitü Sayısı33333
Uygulama ve Araştırma Merkez Sayıları1118191920