Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 Yılı
Yerleşke Sayısı 77777
Fakülte Sayısı1212121313
Yüksekokul Sayısı11111
Meslek Yüksekokulu Sayısı66666
Enstitü Sayısı33333
Uygulama ve Araştırma Merkez Sayıları1819192020