Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

2016 Yılı2017 Yılı2018 YılıEylül 20192019 Yılı
Yerleşke Sayısı 77777
Fakülte Sayısı1112121212
Yüksekokul Sayısı32111
Meslek Yüksekokulu Sayısı77666
Enstitü Sayısı33332
Uygulama ve Araştırma Merkez Sayıları1115181919