Unvan Bazında Akademik Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 YılıOcak-Eylül 2021
Profesör Dr. 49657589112
Doçent Dr. 7586101108121
Dr. Öğr. Üyesi 265292305289256
Öğretim Görevlisi183184185195197
Araştırma Görevlisi188168160174178
Toplam 760795826855864