AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akademik Teşvik Komisyonu

Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu 28.01.2016  günü  senato salonunda toplantısını yaparak aşağıdaki kararı almıştır.

Toplantı No: 2016/02      28.01.2016

Karar -1) Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu birimlerden gelen ön inceleme heyetlerinin raporlarını ve eklerinde yer alan öğretim elamanlarına ait dosyaları incelemiş ve ekli listede birimi, bölümü, unvanı ve adı soyadı yazılı akademik personelin karşılarında yazan puanların kabul edilmesine, teşvik puanlarının 29 Ocak 2016 Cuma günü üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesine,  Akademik Teşvik Ödeneği yönetmeliğinin 5.maddesinin 11. Fıkrasına göre itirazların 05 Şubat 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar üniversitemiz senatosuna yapılabilmesine oy birliği ile karar verildi.

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU DUYURUSU

                Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonu 28 Ocak 2016 tarihlerinde Akademik Teşvik başvuru dosyalarını incelemek üzere toplanmış ve sonuçları Üniversitemiz internet sayfasında ilan etmiştir. Başvuru dosyaları genel olarak değerlendirildiğinde, önemli ölçüde ortak bir takım eksikliklere tespit edilmiştir.

Başvuran öğretim elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğini okumadan başvuru dosyası hazırladıkları görülmüştür. İtiraz için başvuracak öğretim elemanlarının sözü geçen yönetmeliği okumaları önemle rica olunur.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre başvuru yapan her öğretim elamanı başvuru dosyasının içeriğinden sorumludur ve beyanlarını usulüne uygun belgelerle kanıtlamakla yükümlüdür.

Eksik belge veya hatalı belgeler öncelikle başvuruda bulunan öğretim elemanının sorumluluğundadır. Daha sonra birimlerde kurulan Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyetleri dosyalardaki eksikliklerin tamamlatılmasından sorumludur. Bu heyetlerde eksik evraklar giderildikten sonra dosyalar Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonuna gönderilir. Akademik Teşvik Komisyonunun tekrar eksik belge vs. isteme sorumluluğu bulunmamaktadır.

Akademik Teşvik Komisyonunun yaptığı titiz inceleme sonucunda birçok başvuru dosyanın eksik evrak ve hatalı belgelerle dolu olduğu görülmüştür. Akademik Teşvik başvurularının ilk defa alınıyor olması ve beraberinde bir takım sıkıntıları getirmesi ve buna bağlı olarak öğretim elemanlarının hak mahrumiyeti yaşamamaları adına itirazlar değerlendirilmeye alınacaktır. Akademik Teşvik Komisyonunun çalışması sırasında genel olarak saptanan eksiklikler aşağıda sıralanmıştır. Öğretim elemanlarının  yönetmelik hükümleri ve aşağıdaki hususlara da dikkat ederek eksikliklerini tamamlamaları ve en geç 05/02/2016 tarihi mesai bitimine kadar senatoda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe ulaşmaları gerekmektedir.

İsteyen öğretim elemanlarının dosyalarındaki eksikliklerini [email protected] elektronik posta adresinden öğrenip bunları tamamladıktan sonra Senatoya itirazda bulunmaları işlemlerin kolaylığı açısından uygun olacaktır.

BAŞVURU DOSYALARINDA SAPTANAN GENEL HATALAR

1-Dergilerin indeks bilgisi belgelenmemiştir.

2-Ulusal yayın evinden yayın yapanlar için en az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerindeki kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kitap yayınlamış yayınevi belgelerinin sunulmadığı görülmüştür.

Uluslararası yayın evinde yayın yapanlar için en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar yükseköğretim kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevi belgelerinin sunulmadığı görülmüştür.

3-Araştırma faaliyetlerinin öğretim elemanının çalıştığı kurum tarafından ve de araştırmaların ilgili olduğu kurumlarca önceden onaylanmadığı, çalışmanın sonuç raporunun aynı kurumlarca tescil edilmediği görülmüştür.

4-Hakemli dergilerin en az beş yıl süre ile düzenli olarak yayınlamakta olduğu belgelenmemiştir. (SCI, SSCI, AHCI ve alan indeksi kapsamındaki dergiler hariç tutulmuştur).

5-Teşekkür belgeleri ödül adı altında verilmiş olsalar dahi kabul edilmemektir.

6-Atıfta bulunulan makalenin hangi indeksde tarandığının belgelenmediği görülmüştür.

7-Yayınların ve atıfların 2015 yılına ait olması gerektiği gözden kaçırılmış, 2015 yılı öncesine veya henüz basılmamış yayınlara yer verildiği gözlenmiştir. Yayının basılmamış olması ve üzerinde cilt, sayı ve sayfa numarasının bulunması gerektiği, sadece DOİ numarası ile yayın kabul edilemeyeceği gözden kaçırılmıştır.

8-Kitap bölümü kitap çalışmalarının yanlış kategoride değerlendirildiği, özellikle araştırma kitabı olarak belirtilen yayınların farklı kategoride değerlendirildiği görülmüştür.

9-Projelerin belgelendirilmesinde eksiklikler bulunduğu ve sonuç raporlarının onaylanmadığı görülmüştür.

10-Sergilerin öğretim elemanının akademik faaliyet alanı ile ilgili örnekler olmadığı görülmüştür.

11-Tebliğlerde uluslararası olma koşulu bulunmaktadır. Bunu ispat edici belge olarak bilim kurulunda en az beş yabancı akademisyenin bulunması durumunun belgelenmediği görülmüştür.

Aksaray Üniversitesi 2015 Yılı Akademik Teşvik Puanları
  Fak/YO/MYO İktisadi ve İdari Bil.Fak.  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
1 1 Prof.Dr. Yusuf Şahin Siyaset Bil.ve Kamu Yön. 30,000
2 2 Prof.Dr. Halil İbrahim Bahar Siyaset Bil.ve Kamu Yön. 36,080
3 3 Doç.Dr. Hülya Bakırtaş Yönetim ve Bilişim Sis. 35,030
4 4 Yrd.Doç.Dr. Alev Elçi Yönetim ve Bilişim Sis. 25,125
5 5 Yrd.Doç.Dr. Funda Çoban Uluslararası İlişkiler 30,000
6 6 Yrd.Doç.Dr. Süleyman Bolat Maliye 33,000
7 7 Prof.Dr. İbrahim Bakırtaş İktisat 37,050
8 8 Prof.Dr. Erşan Sever İktisat 45,090
9 9 Doç.Dr. Kahraman Kalyoncu İktisat 29,250
10 10 Yrd.Doç.Dr. Emine Fırat İktisat 31,950
11 11 Prof.Dr. Himmet Karadal İşletme 15,200
12 12 Yrd.Doç.Dr. Halit Yıldırım İşletme 18,450
13 13 Yrd.Doç.Dr. Mutlu Uygun İşletme 65,700
14 14 Arş.Gör. Ebru Güner İşletme 35,400
15 15 Arş.Gör. İbrahim Apak İşletme 19,350
           
  Fak/YO/MYO Şereflikoçhisar Uyg. Tek. ve İşl.Y.O (ŞUTİYO)  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
16 1 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Aktaş Bankacılık ve Finans 0,000
17 2 Yrd.Doç.Dr. Bilal Kargı Bankacılık ve Finans 0,000
18 3 Yrd.Doç.Dr. Meltem Keskin Köylü Uluslararası Tic. ve Loj. 0,000
19 4 Yrd.Doç.Dr. Selma Aytüre Uluslararası Tic. ve Loj. 16,200
           
  Fak/YO/MYO Ortaköy MYO.  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
20 1 Öğr.Gör. Ali Aykut Peker Finans Bankacılık Sig. 3,000
21 2 Öğr.Gör. Mehmet Yücenurşen Finans Bankacılık Sig. 9,900
           
  Fak/YO/MYO Sosyal Bilimler MYO (SBMYO)  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
22 1 Öğr.Gör. Ercan Aktan Pazarlama ve Reklam. 33,000
           
  Fak/YO/MYO Mühendislik Fakültesi  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
23 1 Doç.Dr. M. Tolga Balta Makine Müh. 67,000
24 2 Prof.Dr. Kemal Aldaş Makine Müh. 63,900
25 3 Yrd.Doç.Dr. Fazliye Karabörk Makine Müh. 60,750
26 4 Arş.Gör. Hacımurat Demir Makine Müh. 60,200
27 5 Doç.Dr. Ünal Akdağ Makine Müh. 50,010
28 6 Doç.Dr. Necmettin Şahin Makine Müh. 37,100
29 7 Doç.Dr. Necmi Düşünceli Makine Müh. 36,380
30 8 Arş.Gör. Mehmet Cengil Makine Müh. 31,500
31 9 Uzman İskender Özkul Makine Müh. 30,000
32 10 Prof.Dr. Semih Ekercin Harita Müh. 15,929
33 11 Doç.Dr. Selçuk Reis Harita Müh. 62,900
34 12 Prof.Dr. Hacı Murat Yılmaz Harita Müh. 31,830
35 13 Yrd.Doç.Dr. Ayhan Duran Gıda Müh. 23,060
36 14 Doç.Dr. Mustafa Ardıç Gıda Müh. 30,680
37 15 Prof.Dr. Özen Özboy Özbaş Gıda Müh. 23,780
38 16 Doç.Dr. Fatih Bayram Maden Müh. 41,400
39 17 Doç.Dr. Nazmi Erhan Yaşıtlı Maden Müh. 39,600
40 18 Doç.Dr. Mehmet Sarı Maden Müh. 43,400
41 19 Prof.Dr. Ayhan Özçifçi Endüstri Müh. 40,960
42 20 Yrd.Doç.Dr. Abdullah Korkut Üstün Endüstri Müh. 31,800
43 21 Yrd.Doç.Dr. Erman Çakıt Endüstri Müh. 39,000
44 22 Yrd.Doç.Dr. Yunus Uzun Elektrik Müh. 53,620
45 23 Doç.Dr. Ali Yalçın Jeoloji Müh. 47,700
46 24 Arş.Gör. Esra Gürbüz Jeoloji Müh. 24,000
47 25 Prof.Dr. Hatim Elhatip Çevre Müh. 34,838
48 26 Prof.Dr. Mustafa Işık Çevre Müh. 77,625
49 27 Doç.Dr. Levent Altaş Çevre Müh. 46,350
50 28 Doç.Dr. Mustafa Karataş Çevre Müh. 51,600
51 29 Doç.Dr. Fatma Gürbüz Çevre Müh. 19,950
52 30 Yrd.Doç.Dr. Gülden Gök Çevre Müh. 35,050
53 31 Yrd.Doç.Dr. Melayip Bilgin Çevre Müh. 32,250
54 32 Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Gök Çevre Müh. 45,450
55 33 Yrd.Doç.Dr. Hakan Çelebi Çevre Müh. 26,330
56 34 Arş.Gör.Dr. Fatma Kunt Çevre Müh. 46,000
57 35 Arş.Gör. Emine Baştürk Çevre Müh. 49,900
58 36 Arş.Gör. Alper Alver Çevre Müh. 31,500
59 37 Arş.Gör. Şevket Tulun Çevre Müh. 34,500
60 38 Yrd.Doç.Dr. Fatih Kürşat Fırat İnşaat Müh. 33,000
61 39 Doç.Dr. Mustafa Sönmez İnşaat Müh. 55,200
62 40 Doç.Dr. Gürol Yıldırım İnşaat Müh. 51,000
63 41 Doç.Dr. Mustafa Kaya İnşaat Müh. 10,800
           
  Fak/YO/MYO Fen-Edebiyat Fakültesi  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
64 1 Prof.Dr. Engin Deligöz Fizik Bl. 81,120
65 2 Doç.Dr. Yusuf Yakar Fizik Bl. 70,000
66 3 Doç.Dr. Burhan Davarcıoğlu Fizik Bl. 38,750
67 4 Doç.Dr. Nefise Dilek Fizik Bl. 43,790
68 5 Yrd.Doç.Dr. Murat Eskil Fizik Bl. 53,850
69 6 Arş.Gör.Dr. Havva Özışık Fizik Bl. 54,950
70 7 Arş.Gör.Dr. Mustafa Yiğit Fizik Bl. 34,600
71 8 Arş.Gör.Dr. Meryem Derya Özdemir Fizik Bl. 50,400
72 9 Doç.Dr. Gülin Tabakan Matematik 45,600
73 10 Doç.Dr. Erdal Özüsağlam Matematik 51,380
74 11 Yrd.Doç.Dr. Halis Bilgin Matematik 51,380
75 12 Yrd.Doç.Dr. Tufan Sait Kuzpınarı Matematik 31,950
76 13 Öğr. Gör. Zeynep Can Matematik 18,000
77 14 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Çevik Türk Dili ve Ed. 34,050
78 15 Yrd.Doç.Dr. Muammer Doğan Türk Dili ve Ed. 31,500
79 16 Arş.Gör. Volkan Ertit Sosyoloji 60,600
80 17 Doç.Dr. Özgür Sarı Sosyoloji 37,800
81 18 Prof.Dr. Ural Alp Manço Sosyoloji 39,000
82 19 Öğr. Gör. Mehmet Akif Balkaya Batı Dilleri ve Ed. 30,000
83 20 Doç.Dr. Yavuz Selim Çakmak Biyotek.ve Mol. Bio. 54,120
84 21 Yrd.Doç.Dr. Neslihan Tekin Biyotek.ve Mol. Bio. 49,070
85 22 Yrd.Doç.Dr. Erkut Yılmaz Biyotek.ve Mol. Bio. 68,710
86 23 Arş.Gör. Muhammet İsmail Can Biyotek.ve Mol. Bio. 33,000
87 24 Doç.Dr. Derya Önal Darılmaz Biyotek.ve Mol. Bio. 41,280
88 25 Yrd.Doç.Dr. Meltem Aşan Özüsağlam Biyotek.ve Mol. Bio. 70,070
89 26 Doç.Dr. Fatih Algı Biyotek.ve Mol. Bio. 90,380
90 27 Doç.Dr. Murat Kaya Biyotek.ve Mol. Bio. 77,700
91 29 Yrd.Doç.Dr. Belda Erkmen Biyoloji 42,720
92 30 Yrd.Doç.Dr. Fazilet Özlem Çekiç Biyoloji 47,490
93 31 Arş.Gör.Dr. Zeynep Karahaliloğlu Biyoloji 65,280
94 32 Arş.Gör.Dr. Gamze Tan Biyoloji 34,750
95 33 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Karaca Biyoloji 40,500
96 34 Doç.Dr. Mustafa Cemal Darılmaz Biyoloji 50,140
97 35 Arş.Gör.Dr. Ebru Erdal Biyoloji 41,180
98 36 Arş.Gör.Dr. Demet Erdönmez Biyoloji 52,500
99 37 Yrd.Doç.Dr. Seher Karaman Erkul Biyoloji 76,201
100 38 Yrd.Doç.Dr. Mehtap Tekşen Biyoloji 46,390
101 39 Doç.Dr. Tolga Kankılıç Biyoloji 46,500
102 40 Arş.Gör.Dr. Onur Can Türker Biyoloji 54,850
103 41 Arş.Gör.Dr. Gül Olgun Karacan Biyoloji 46,800
104 42 Prof.Dr. Ayfer Menteş Kimya 71,250
105 43 Doç.Dr. Mehmet Odabaşı Kimya 91,700
106 44 Doç.Dr. Berkant Kayan Kimya 47,100
107 45 Doç.Dr. Nuri Ünlü Kimya 12,380
108 46 Doç.Dr. Mahmut Erzengin Kimya 39,640
109 47 Yrd.Doç.Dr. Muhsin Karaaslan Kimya 35,720
110 48 Yrd.Doç.Dr. Didem Balun Kayan Kimya 50,750
111 49 Arş.Gör.Dr. Tülden İnanan Kimya 38,060
112 50 Arş.Gör.Dr. Talat Baran Kimya 80,000
113 51 Arş.Gör.Dr. Cem Burak Yıldız Kimya 72,500
114 52 Arş.Gör.Dr. Nuray Yılmaz Baran Kimya 53,760
115 53 Arş.Gör.Dr. Gözde Baydemir Peşint Kimya 24,770
116 54 Uzman Memduh Bilmez Kimya 0,380
117 55 Yrd.Doç.Dr. Aysel Demir Felsefe 28,352
118 56 Yrd.Doç.Dr. İrfan Deniz Yaman Arkeoloji 18,000
119 57 Öğr. Gör. H. Hayri Şener Arkeoloji 0,000
120 58 Arş.Gör. Iraz Aslı Yaman Arkeoloji 0,000
121 59 Doç.Dr. Taner Aslan Tarih 23,010
122 60 Yrd.Doç.Dr. Remzi Kuzuoğlu Tarih 20,250
123 61 Yrd.Doç.Dr. Eyyub Şimşek Tarih 18,000
124 62 Yrd.Doç.Dr. Selahattin Satılmış Tarih 18,900
125 63 Yrd.Doç.Dr. Cihat Yıldırım Tarih 0,000
           
  Fak/YO/MYO İslami İlimler Fakültesi  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
126 1 Doç.Dr. Harun Reşit Demirel Temel İslam Bilimleri 30,000
127 2 Doç.Dr. Osman Zahib Çifçi Hadis ABD. 33,600
           
  Fak/YO/MYO Eğitim Fakültesi  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
128 1 Doç.Dr. Ümit Morsümbül Eğt.Bil.Böl. 46,450
129 2 Doç.Dr. Rezzan Gündoğdu Eğt.Bil.Böl. 44,450
130 3 Yrd.Doç.Dr. Kamil Yıldırım Eğt.Bil.Böl. 32,550
131 4 Arş.Gör. Elif Daşçı Eğt.Bil.Böl. 23,400
132 5 Öğr.Gör. Murat Demirel Yabancı Diller Eğt.Böl. 0,000
133 6 Prof.Dr. Süleyman Tarman Güzel Sanatlar Eğt. 43,500
134 7 Doç.Dr. Arzu Uysal Güzel Sanatlar Eğt. 54,300
135 8 Yrd.Doç.Dr. Emrah Uysal Güzel Sanatlar Eğt. 68,250
136 9 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Diğler Güzel Sanatlar Eğt. 74,400
137 10 Yrd.Doç.Dr. Zeynep Kaya Güzel Sanatlar Eğt. 30,000
138 11 Öğr.Gör. Pınar Şahin Güzel Sanatlar Eğt. 36,000
139 12 Yrd.Doç.Dr. Hacı Özışık Bilgisayar Öğr.Tek. 88,120
140 13 Yrd.Doç.Dr. Ferhat Kadir Pala Bilgisayar Öğr.Tek. 49,270
141 14 Yrd.Doç.Dr. Emin İbili Bilgisayar Öğr.Tek. 25,260
142 15 Doç.Dr. Sibel Özsoy İlköğretim 52,970
143 16 Yrd.Doç.Dr. Yunus Günindi İlköğretim 26,735
144 17 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Bahşi İlköğretim 45,080
145 18 Yrd.Doç.Dr. Songül Giren İlköğretim 33,380
146 19 Yrd.Doç.Dr. Didem Kılıç İlköğretim 25,150
147 20 Yrd.Doç.Dr. Feride Özyıldırım Gümüş İlköğretim 32,100
148 21 Yrd.Doç.Dr. Hatice Gözde Ertürk İlköğretim 33,230
149 22 Yrd.Doç.Dr. Safiye Aslan İlköğretim 32,850
150 23 Doç.Dr. Tuncay Tunç İlköğretim 67,660
151 24 Yrd.Doç.Dr. Muhammet Sarı İlköğretim 45,000
152 25 Yrd.Doç.Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici İlköğretim 35,540
153 26 Doç.Dr. Ömer Solak Türkçe Eğt. 19,495
154 27 Yrd.Doç.Dr. Şükran Kılıç İlköğretim 36,450
155 28 Yrd.Doç.Dr. Refik Turan İlköğretim 40,350
           
  Fak/YO/MYO Veteriner Fakültesi  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
156 1 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Öz Klinik Öncesi Bil. 41,738
157 2 Yrd.Doç.Dr. Zeki Aras Klinik Öncesi Bil. 48,809
158 3 Arş.Gör. Gökçenur Sanioğlu Klinik Öncesi Bil. 33,629
159 4 Yrd.Doç.Dr. Osman Karabulut Zootekni ve Hayvan Bes. 2,775
160 5 Doç.Dr. Serhat Büyükleblebici Klinik Bil. 37,690
161 6 Yrd.Doç.Dr. Şükrü Dursun Klinik Bil. 26,470
162 7 Yrd.Doç.Dr. Ali Evren Haydardedeoğlu Klinik Bil. 27,300
163 8 Yrd.Doç.Dr. Deva B. Boztok Özgermen Klinik Bil. 17,940
164 9 Yrd.Doç.Dr. Ramazan İlgün Temel Bilimler 27,110
165 10 Yrd.Doç.Dr. Gökhan Aslım Temel Bilimler 30,450
166 11 Yrd.Doç.Dr. Olga Büyükleblebici Temel Bilimler 30,060
167 12 Yrd.Doç.Dr. Tahir Karaşahin Temel Bilimler 58,460
           
  Fak/YO/MYO Sağlık Hizmetleri MYO  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
168 1 Yrd.Doç.Dr. Melek Pamuk Algı Tıbbi Hiz. Ve Tek. 35,251
           
  Fak/YO/MYO Sağlık Yüksek Okulu  
169 SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
170 1 Yrd.Doç.Dr. Şefayet Karaca Hemşirelik 30,000
           
  Fak/YO/MYO Teknik Bilimler MYO  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
171 1 Doç.Dr. Pürhan Barbaros Tuncer Veterinerlik 28,595
172 2 Doç.Dr. Umut Taşdelen Veterinerlik 3,081
173 3 Yrd.Doç.Dr. Tolga Taner Mot. Araçlar ve Ulaştırma 41,100
174 4 Yrd.Doç.Dr. Aynur Demir Çevre Koruma Tek. 52,950
175 5 Öğr.Gör. Celal Karaca Bilgisayar Tek. 33,000
176 6 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fuat Gülhan Bitkisel ve Hay.Üretim 44,888
177 7 Öğr.Gör. Fatih Yılmaz Elektrik ve Enerji 34,000
           
  Fak/YO/MYO Güzelyurt MYO  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
178 1 Yrd.Doç.Dr Özgür Güçlü Bitki. ve Hayvan. Ürt. 52,450
179 2 Yrd.Doç.Dr Abbas Mol Bitki. ve Hayvan. Ürt. 0,000
180 3 Öğr.Gör Nilüfer Nazende Özkanlı El Sanatları 54,000
           
  Fak/YO/MYO Beden Eğt. Ve Spor Yüksek Okulu  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
181 1 Doç.Dr. Yaprak Kalemoğlu Varol Antrenörlük 35,700
182 2 Doç.Dr. Hüseyin Ünlü Bed.Eğt.Öğrt. 32,050
           
  Fak/YO/MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
183 1 Arş.Gör. Hüsnü Bilir İktisat 13,500
184 2 Arş.Gör. Yusuf Polat İktisat 16,500
           
  Fak/YO/MYO Rektörlük  
  SN Unvanı Adı Soyadı Bölümü Puanı
185 1 Uzman İsmail Bilican ASÜTAM 36,530