AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI TARİH, YER VE SAATİ DUYURUSU 
 
Sınav Tarihi   : 05.10.2017 
Sınav Yeri      : Rektörlük Toplantı Salonu 
Saati               : 10:00   
Soru Sayısı    : 50 adet  
Sınav Süresi  : 70 dk 
 
Açıklamalar: 
Sınava girecek adaylar yanlarında Personel Kimlikleri ile Nüfus Cüzdanları, 2 adet kurşun kalem, kalem tıraş, silgi getirmeleri zorunludur. Bu Sınavın değerlendirilmesi doğru cevap üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınav test usulü gerçekleştirilecektir. 
 
Adayların sınava cep telefonu ile girmeleri yasaktır.