Fakültemiz Bölümlerine Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 14:00’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplantı salonunda yapılacaktır.

ADI SOYADI

BAŞVURDUĞU BÖLÜM

BAŞVURDUĞU ANABİLİM DALI

DEĞERLENDİRME DURUMU

SINAVA GİRECEĞİ YABANCI DİL

Dr. Murat YILDIZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Ölçütü sağlamıştır.

İngilizce

Dr. Ömer YAZAN

İşletme

Muhasebe-Finansman

Ölçütü sağlamıştır.

İngilizce

Dr. Hakan SELDÜZ

İşletme

Muhasebe-Finansman

Ölçütü sağlamıştır.

İngilizce

Dr. Tarık YILMAZ

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ölçütü sağlamıştır.

İngilizce