29 Aralık 2015 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçentlik kadrosuna, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yardımcı Doçentlik kadrosuna ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 14:00’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

Mühendislik Fakültesi Makine ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine atanmak üzere Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran adayların yabancı dil sınavı 19.01.2016 Salı günü saat 10:00'da Harita Mühendisliği Bölümü toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Sağlık Yüksekokulu Yrd. Doç. Alımı Dil Sınavı için tıklayınız.