Aksaray Üniversitesi (ASÜ)

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir.

17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN' dir.

Aksaray Üniversitesi'nde 9 Fakülte,  4 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı Fen ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesinde sürdürülmektedir.

Üniversitemizde Fakülteler ve Yüksekokul bazında 9975, Meslek Yüksek Okullarında 4650 ve Enstitülerde 1871 olmak üzere toplamda16496 öğrencisi vardır.

Akademik Kadrolar bakımından ise 21 Profesör, 72 Doçent, 232 Yardımcı Doçent, 134 Öğretim Görevlisi, 27 Okutman, 198 Araştırma Görevlisi  olmak üzere toplamda 684 öğretim elemanı görev yapmaktadır.