Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Acar, 30 ülkeden 241 kentin üye olduğu Sakin Şehir Birliği’nde, Türkiye’den de 15 kentin olduğunu belirtti.

82’inci Felsefe Toplantısında “Sürdürülebilir Kalkınma ve Sakin Şehirler: Türkiye Örneği” başlıklı bir sunum yapan Acar, sakin şehir hareketinin yerel kalkınma modeli olarak doğduğunu söyledi. 1999 yılında İtalya’da, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla şehirlerin kendilerini değerlendirmeleri ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrinin ulusal boyuta taşındığına dikkat çeken Yusuf Acar, “Sürdürülebilirliğin kentsel boyutta uygulanma şekli olan sakin şehir hareketi ile ulaşılmak istenen farklı amaçlar var. Şehirlerin markalaşma ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılması, tarımsal üretim kapasitesinin yükseltilerek sağlıklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, kültürel değerlerin korunması, sosyal ve kültürel altyapı gelişiminin sağlanması… Tüm bunlar hareketin amaçları arasında yer almaktadır. Sakin şehir felsefesi, kentlerin hangi alanda güçlü ve zayıf olduklarını analiz etmelerini ve sahip oldukları şartlar çerçevesinde bir strateji geliştirmelerini teşvik ediyor. Sakin Şehir Birliği ise küreselleşmenin ortaya çıkarttığı homojen mekânlardan birisi olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen şehirlerin katıldığı bir birliktir. 30 ülkeden 241 kentin üye olduğu Sakin Şehir Birliği’ne, Ülkemizden de 15 kent üye durumdadır” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.