Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Zişan Kara, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından, kimi çevrelerce hâkim iktisadın eleştirilmeye başlandığını ifade etti.

74’ünci Felsefe Toplantılarında “Bir Bilim Dalı Kendisini Sorguluyor: Hangi İktisat?” başlıklı bir sunum yapan Fatma Zişan Kara, özellikle yöntemsel açıdan bir bilim dalının kendini sorgulamasının zor olduğunu söyledi. 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından bir takım tartışmalar ve eleştirilerin başladığına dikkat çeken Kara, “Denildi ki; ‘Hâkim iktisat eğer işlerliğini gösteriyorsa neden bu kriz ortaya çıktı?’ Ya da ‘Krizin ortaya çıkması nasıl öngörülemedi?’ diye soruldu. En büyük eleştiri İngiltere’den geldi. Bu eleştiriyi alan ana akım veya yerleşik iktisadı savunanlardan ‘Biz iktisatçılar olarak krizleri öngörmek zorunda değiliz’ diyenler oldu. Dolayısıyla 2008 yılında hâkim iktisadın eleştirileri dillendirilmeye başlandı” dedi. 2000’li yıllarda Fransa’da da bir grup iktisat öğrencisinin, hâkim ve öğretilen iktisadın fazlaca soyut olduğu noktasında eleştirilerde bulunduğunu da anımsatan Kara, bunun değiştirilmesinden yana ortaya konulan talepleri Fransa Hükümetinin ciddiye aldığını ve birçok iktisatçının da bu talepler üzerinden sorgulamalara başladıklarını ifade etti.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Zişan Kara, “Hangi iktisat?” sorusuna cevap verirken hem iktisat eğitimi açısından, hem de hâkim iktisadın genel çerçevesi açısından değerlendirmeler yaparak sunumunu tamamladı.