Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Araştırma Görevlisi Hilmi Can Turan, son anayasa değişikliğiyle birlikte başkanlık sisteminin kabul edildiğini; soru, genel görüşme ve meclis araştırması müesseselerinin yeni hükümet sisteminde varlığını devam ettirirken, gensoru müessesesinin kaldırıldığını belirtti.

Felsefe Toplantılarında “2017 Anayasa Değişikliğinden Sonra TBMM’nin Hükümeti Denetleme Yolları” başlıklı bir sunum yapan Hilmi Can Turan, hükümet sistemlerinin demokratik devlet rejim özelliklerini taşıyabilmesi için bir takım temel demokratik ilkeleri uygulaması gerektiğini söyledi. Bu ilkelerin başında “kuvvetler ayrılığı” ve “hukuk devleti” ilkelerinin geldiğine dikkat çeken Turan, “Yürütme gücünün denetlenmediği bir sistemde hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinden bahsetmek zordur. Günümüze kadar meclis hükümet sistemini, parlamenter hükümet sistemini, yarı başkanlık hükümet sistemini kullanan Türkiye Cumhuriyeti, son anayasa değişikliği ile başkanlık sistemini kabul etmiştir. Soru, genel görüşme ve meclis araştırması müesseseleri yeni hükümet sisteminde de varlığını devam ettirirken, gensoru müessesesi kaldırılmış, meclis soruşturmasının usulüne ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Başbakanlık müessesesinin kaldırıldığı, Bakanlar Kurulunun doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği, yürütmenin yasama organından bağının koptuğu bu yeni sistemde, meclis soruşturmasının da yeni bir içeriğe sahip olması, yürütmenin denetlenmesinde büyük önem taşımaktadır” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen toplantının son kısmında Hilmi Can Turan, sorulara cevap verdi.