Misyonumuz

   "Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir."

 

 

Vizyonumuz  

   "  Üniversite - sanayi - toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır."

 

 

Temel Değerlerimiz

* Evrensellik

* Bilimsellik

* Özgürcülük

* Rekabetçilik

* Şeffaflık

* Adillik

* Katılımcılık

* Yenilikcilik 

* Toplumsal Duyarlılık

* Hesap Verilebilirlik

* Eşitlik