Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne vekâleten Okutman Fatih Şahin atanmıştır.

Arkadaşımıza görevinde başarılar diler, daha önce görev yapan arkadaşımıza da katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yusuf Şahin

Aksaray Üniversitesi Rektörü