Akademik Teşvik Ödeneği İtiraz Sonuçları

Akademik Teşvik Ödeneği itiraz başvurularına yönelik değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, sonuçlar ATÖSİS (https://atosis.aksaray.edu.tr/) sistemi içerisinden araştırmacıların kişisel alanlarına yansıtılmıştır.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu