ASÜ’de 500’üncü Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ) hep daha iyiye ve daha güzele doğru ilerlemesinin en temel arzuları olduğunu ve bunu sağlamak adına çalıştıklarını söyledi.

2006 yılında kurulan ASÜ’de 500’üncü Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Özel güne dair kısa bir açıklama yapan Şahin, bazı rakamların ve dönüm noktalarının kurumların daha kıdemli hale geldiğini ve bir gelenek oluşmaya başladığını göstermesi bakımından değerli olduğunu söyledi. ASÜ Yönetim Kurulunun ilk kararını 18.09.2006 tarihinde aldığını ve o günden bu yana kampüste çok büyük değişimlerin yaşandığını dile getiren Prof. Şahin, “Üniversitemiz ilk günden bu yana hızla büyüyor. Kampüse bugüne kadar emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. ASÜ’nün 16 yıllık hikâyesinin bir kısmında da bizler çalıştık ve çalışıyoruz. Hukuk ve ahlak içerisinde işlerimizi yapıyoruz. ASÜ’nün hep daha iyiye ve daha güzele ilerlemesi en temel arzumuz. İnsan ömrü ile kurumların ömürleri farklı. Kurumlar 100 yıl sonra da 200 yıl sonra da varlığını sürdürür. Nice 500’üncü Yönetim Kurulu Toplantılarına…” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi şeklinde sürdü.

3083