ASUJSE Yeni Sayısı Yayınlandı

Fen bilimleri ve mühendislik alanında yapılan özgün çalışmaları yayımlayarak, alanında bilimsel birikime katkı sağlamayı amaçlayan Fen Bilimleri Enstitüsü Aksaray University Journal of Science and Engineering" dergisinin Haziran 2020 sayısı (Volume: 4 - Issue: 1) yayınlanmıştır.

Yazım dili Türkçe ya da İngilizce olan dergide kabul edilen çalışmalara doi numarası verilmekte olup, gelecek sayısı Aralık 2020’de yayınlanacaktır.


Web: http://asujse.aksaray.edu.tr