İhtisaslaşma Geniş Bir Etki Potansiyeline Sahip

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma çalışmalarıyla birlikte şehirdeki sportif faaliyetlerin çeşitlenmesinin ve organizasyonların artmasının sağlıklı yaşamdan spor kültürünün gelişimine, spor endüstrisinin ivme kazanmasından yeni üretim modellerinin oluşumuna kadar geniş bir alanı etkileyebilecek potansiyeli olduğunu söyledi.

Rektör Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı ziyaret etti. Her iki kurumun da spor ortak paydasında işbirliği içerisinde çalışmalar yaptığını, ASÜ’nün spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla, kurumsal işbirliği içerisinde üretilen işlerin nitelik ve nicelik bakımından pozitif bir gelişim içerisinde sürdüğünü ileten Prof. Şahin, “Başladığımız noktaya göre bugün çok daha iyi bir yerdeyiz. Anımsanacağı üzere ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine ediliyor ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülüyor. Bu proje kapsamında çok sayıda etkili iş yapma gayretlerimiz devam ediyor. İşbirliklerini geliştirmek bunun önemli bir parçası. Süreç, akademik proje üretimi, sportif organizasyonlar düzenleme, alternatif etkinlikler geliştirme, eğitim programları, kurumlar arası yeni işbirlikleri kurma ve spor endüstrisinin oluşması ve projelerin somut üretime dönüşmesi biçiminde işliyor. Yani sportif etkinlikler ve ihtisaslaşma, birden fazla noktayı pozitif etkileyen bir potansiyele sahip. Biz de belirli aralıklarla sürecin her parçasını değerlendiriyor, kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek projeler üretiyor ve uyguluyoruz” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ile Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz’ün de katıldığı ziyaretin son bölümünde Prof. Şahin, İl Müdürü Aslan Yıldız’a, çalışmalara sundukları katkılar münasebetiyle teşekkür etti.

Görüşme, kısa dönem içerisinde planlanan alternatif spor etkinliklerinin ve eğitim programlarının istişaresiyle tamamlandı.

1139