Kalite ve Yetkinlikte ASÜ, Birinci Bölge Üniversiteler Arasında

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ) 24 alanda, hacim ve kalite yönü itibariyle, pek çok köklü üniversiteyi geride bırakarak birinci bölge üniversiteler arasında yer aldığını söyledi. 

- 160 Üniversite 131 Teknoloji Alt Alanı Üzerinden Değerlendiriliyor -

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020 Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Üniversitelerin, teknoloji alt alanları bazındaki araştırma performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren rapor, son dört yıldır yayınlanıyor.  Analizler, ülke için önem arz eden kritik teknoloji alanları ile 160 üniversitenin eğitim alanı dikkate alınarak belirlenen toplam 131 teknoloji alt alanı üzerinden yapılıyor ve yeterli veriye sahip olanlar için hacim ve kalite ekseninde yetkinlik grafikleri çiziliyor. Bu kapsamda ASÜ, 24 alanda hacim ve kalite olarak ön plana çıkıyor.

- ASÜ Kalite ve Hacim Olarak Hangi Alanlarda Ön Plana Çıkıyor? -

Hazırlanan raporda ASÜ’nün, İnorganik Kimya, Yoğun Madde Fiziği, İktisat, Organik Kimya, Polimer ve Plastikler, Astronomi ve Astrofizik, Kuantum Teknolojileri, Su Ürünleri, Arıtma Teknolojileri, Yer Bilimleri Kataliz, Analitik Kimya ve Spektroskopi, Deneysel Fizik, Parçacık ve Nükleer Fizik, Enerji Verimliliği, Fizikokimya ve Teorik Kimya, Yüzey Kaplama ve Filmler, Tarla Bitkileri, Malzeme-Metaller ve Alaşımlar, Biyomühendislik, Gıda İşleme, Filtrasyon ve Ayırma, Proses Kimyası ve Teknolojisi, Genetik ve Moleküler Biyoloji alanlarında hacim ve kalite bakımından ön planda olduğu görülüyor. Bunun dışında ASÜ, 15 alanda hacim, 14 alanda ise kalite bağlamında dikkat çekiyor.

- Yapılan Analizlerde Kalite Yüzde 60, Hacim Yüzde 40 Ağırlığa Sahip -

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün pek çok köklü üniversiteyi geride bırakarak birinci bölge üniversiteler içinde yer aldığını ve önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Yapılan hesaplamalar ve çizilen grafiklerin, üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif veriye dayalı bilgiler içerdiğine dikkat çeken Şahin, “Türkiye genelinde 160 üniversitenin değerlendirmeye alındığı araştırmada, üniversitelerin yetkinlik analizleri hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde kalite göstergeleri yüzde 60, hacim göstergeleri ise yüzde 40 ağırlığa sahiptir. Çalışmalarıyla, Üniversitemizin hacim ve kalite bakımından birinci bölge üniversiteler arasında yer almasına katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz, toplumsal katkıyı ön plana alarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hacim ve kalite göstergeleri, dünyadaki akademik birikime katkı, akademik değer yaratan kritik kitle, Ar-Ge ve yenilik proje hacmine katkı, üniversitenin Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi, yayınların bağıl atıf etkisi, nitelikli yayın üretme kapasitesi, akademisyen verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, sanayiye katkıda bulunacak nitelikli yayın üretme kapasitesi, Türkiye’nin ve üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı şeklinde ifade ediliyor.

1600