KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Aksaray Üniversitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yürütülen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Aksaray Üniversitesi’nin  yükümlülükleri, sunduğu ve sunacağı diğer tüm faaliyetleri ile 6698 sayılı KVK K Kanunu uyarınca uyulacak usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektir.

Aksaray Üniversitesi KVKK Gizlilik Politikası. ...
Aksaray Üniversitesi KVKK Çerez Politikası. ...
Aksaray Üniversitesi KVKK Aydınlatma metni. ...
Aksaray Üniversitesi KVKK Politikası. ...
Aksaray Üniversitesi KVKK Veri Sahibi Başvuru Farmu