Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 YılıOcak-Eylül 2022
05 Cari Transfer Giderleri 2.197.3481.957.7583.305.683,063.359.586,613.489.372,975.078.487,75
03 Mal ve Hizmet Giderleri 18.909.22913.758.60914.864.133,8110.332.498,0815.229.880,4124.564.678,25
01 Personel Giderleri 71.559.19593.918.753114.524.456,33130.616.214,76157.578.705,54200.217.882,55
06 Sermaye Giderleri25.336.79635.898.46318.947.093,6217.897.430,3913.942.437,497.099.627,16
02 SGK na Devlet Primi Giderleri9.452.96912.864.13316.200.257,1918.708.218,2722.324.520,3328.642.176,02
Toplam 127.455.537158.397.716167.841.624,01180.913.948,11212.564.916,74265.602.851,73