Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 YılıOcak-Mart 2023
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)89664
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 4226242021
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 8389796667
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 6769797877
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)959998108113
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)3032424950
Toplam 325324328327332