Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 YılıOcak-Haziran 2020
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)31810
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 40404234
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 80808387
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 76766769
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)92939595
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)28293031
Toplam 319319325326