Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 YılıOcak-Mart 2020 Yılı
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)3188
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 40404242
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 80808383
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 76766767
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)92939595
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)28293030
Toplam 319319325325