Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 YılıOcak-Haziran 2021
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)318912
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 4040422621
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 8080838985
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 7676676973
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)9293959998
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)2829303239
Toplam 319319325324328