Yaş Aralığına Göre İdari Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 YılıOcak-Eylül 2021
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (23 Yaş Altı)318911
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (24-30) 4040422621
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (31-35) 8080838981
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (36-40) 7676676976
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (41-50)9293959997
Yaşa Göre İdari Personel Sayısı (51- Üzeri)2829303241
Toplam 319319325324327