Unvan Bazında Akademik Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 YılıOcak-Haziran 2021
Profesör Dr. 49657589110
Doçent Dr. 7586101108110
Dr. Öğr. Üyesi 265292305289267
Öğretim Görevlisi183184185195197
Araştırma Görevlisi188168160174176
Toplam 760795826855860