Unvan Bazında Akademik Personel Sayısı

2017 Yılı2018 Yılı2019 YılıOcak-Mart 2020 Yılı
Profesör Dr. 49657579
Doçent Dr. 7586101106
Dr. Öğr. Üyesi 265292305303
Öğretim Görevlisi183184185188
Araştırma Görevlisi188168160160
Toplam 760795826836