Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 YılıOcak-Mart 2023
Yerleşke Sayısı 77777
Fakülte Sayısı1212131313
Yüksekokul Sayısı11111
Meslek Yüksekokulu Sayısı66666
Enstitü Sayısı33333
Uygulama ve Araştırma Merkez Sayıları1919202020