Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

2016 Yılı2018 Yılı2019 YılıOcak-Eylül 2020
Yerleşke Sayısı 7777
Fakülte Sayısı11121212
Yüksekokul Sayısı3111
Meslek Yüksekokulu Sayısı7666
Enstitü Sayısı3333
Uygulama ve Araştırma Merkez Sayıları11181919