Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Bilgiler

2016 Yılı2018 YılıEylül 20192019 YılıOcak-Mart 2020 Yılı
Yerleşke Sayısı 77777
Fakülte Sayısı1112121212
Yüksekokul Sayısı31111
Meslek Yüksekokulu Sayısı76666
Enstitü Sayısı33333
Uygulama ve Araştırma Merkez Sayıları1118191919