Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASED) 6. Sayısı Yayınlanmıştır

Üçüncü yılını dolduran Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin 6. sayısı yayınlanmıştır. 

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ased