Açık Erişim Sistemi Hizmete Açıldı

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ASÜ’de, üretilen bilimsel çalışmaların dijital ortamda toplanması, saklanması, indekslenmesi, uzun dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılması için açık erişim sistemi kuruldu. Açık erişimin, kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel yayınların tam metinlerine yasal ve teknik engeller olmaksızın, ücretsiz şekilde ulaşmayı içerdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Bu kapsamda Üniversitemiz de, kendi kurumsal akademik arşiv sistemini oluşturmuştur. Sistemde, ASÜ’lü araştırmacılar tarafından oluşturulan bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bölümleri, araştırma verileri, ders materyalleri, tezler, proje raporları, afiş ve video kayıtları gibi yayınların üst veri ve tam metinleri arşivlenebilirken, ilgili kaynaklar uluslararası standartlarda kaydedilerek, yayınların uluslararası indekslerde yer alması sağlanmaktadır. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.

ASÜ’nün kurumsal akademik arşiv sistemine http://acikerisim.aksaray.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

11854