Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci Kesin Kararları

Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 09.05.2023 - 10.05.2023 tarihlerinde toplanarak başvuru sahiplerinden gelen itiraz dosyalarını incelemiş ve Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci İtirazlarına İlişkin Kesin Puan Değerlendirme Raporlarını tamamlamıştır. İtiraz sonuçları her bir başvuru sahibinin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmiştir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu