Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu (P2)

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Türk Hava Kurumu ile Aksaray Üniversitesi arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamında, 21-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu (P2) eğitimi verilmesi planlanmış olup kurs başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

 

-Son başvuru tarihi 07.06.2021 dir.

-Kurs kontenjanı 14 kişiyle sınırlıdır.

-Eğitim Covid-19 salgını tedbirleri alınarak gerçekleştirilecektir.

-Yamaç Paraşütü teorik ve uygulamalı yer eğitimleri Aksaray Üniversitesi kampüsünde, uygulamalı (uçuş) eğitimleri ise Hasan Dağı (Sağlık köyü yakınında Kızıltepe) gerçekleştirilecektir.

- Kurs ücreti:1875 TL ve uçuş kaza sigortası: 80 TL olmak üzere 1955 TL’ dir.

-Aksaray Üniversitesi Öğrencileri için kurs ücreti: 325 TL ve uçuş kaza sigortası: 80 TL olmak üzere 405 TL’dir.

- Ön başvuru için öğrenci belgesi, kimlik belgesi, adli sicil kaydı ve aile hekiminden alınmış sağlık raporunun sisteme yüklenmesi zorunludur.

- Ön başvurusu kabul edilen adaylara e-posta ile bilgi verilecektir.

- Başvuru kesinleştikten sonra kurs ücreti ve uçuş kaza sigortası bedelinin ödendiğine dair dekontun e-posta yolu ile gönderilmesi istenecektir.

- Kurs ücreti Türk Hava Kurumunun Banka Hesabına yatırılacaktır. Ziraat Bankası IBAN: TR23 0001 0017 8000 0020 0858 88  (Açıklamaya Aksaray Üniversitesi yamaç paraşütü kurs ücreti ve kaza sigortası diye belirtilecektir).

- Katılım sağlayacak kursiyerler için konaklama ve yemek giderleri kursiyere aittir.

 

Ön Başvuru için tıklayınız

 

Kursa Katılım Şartları

Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu (P2)

Kurs; kursiyer sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 7 uçuş günüdür.

a. 16 yaşından gün almış olmak,

b. En az 1.50m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg ağırlığında olmak,

c. En az ilköğretim mezunu olmak,

d. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,

e. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.

Hazırlanması Gereken Evraklar

a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

b. Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında herhangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.) (E- Devlet çıktısı),

c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)

d. Öğrenim durum belgesi,

e. Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi.

f. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

g. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu.

h. Yamaç Paraşütü sporu yapabilmek için tek hekim raporu almış olmak. Eğitim süresince uçuşa ve atlayışa elverişliliğini etkileyecek sağlık durumunda şüpheli bir durumun tespiti halinde kişi 1. Basamak, 2, 3. Basamak sağlık hizmet sunucularından birine yeniden sağlık raporu almak amacı ile yönlendirilir.