İdari Personel Cinsiyet Dağılımı

2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 YılıOcak-Mart 2023
Erkek İdari Personel Sayısı216217220219217
Kadın İdari Personel Sayısı109107108108115
Toplam 325324328327332