Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı

2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 YılıOcak-Haziran 2022
Erkek Akademik Personel Sayısı502514524541547
Kadın Akademik Personel Sayısı293312331336346
Toplam 795826855877893