Kapalı Alanların Dağılımı

2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 YılıOcak-Mart 2023
Eğitim Alanı (Derslik vb.) Miktarı (m2)29.41229.41229.41229.41229.412
İdari Alanların Miktarı (m2)25.15025.27025.25525.25525.255
Laboratuvar (Eğitim Amaçlı) (m2)7.352,707.352,707.1417.1417.141
Kapalı Spor Alanları (m2)4.0274.0274.0274.0274.027
Laboratuvar (Araştırma Amaçlı) (m2)1.542,301.542,301.7541.7541.754
Sirkülasyon Alanı (m2)90.31596.61496.38696.38696.386
Kütüphaneler (m2)4.9394.9394.9394.9394.939
Sosyal Alanlar (Kantin, Uygulama Oteli, Öğrenci Kulübü, Yemekhane, Sağlık vb.) (m2)11.27815.44715.12415.12415.124
Toplantı ve Konferans Alanları (m2)6.0896.0896.0896.0896.089
Toplam 180.105190.693190.127190.127190.127