Öğretim Durumuna I. ve II. Öğretim Göre Öğrenci Sayıları

2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 YılıOcak-Mart 2023
I. Öğretim Öğrenci Sayısı16.64017.12516.75518.29618.014
II. Öğretim Öğrenci Sayısı5.2994.2522.7532.2502.126
Toplam 21.93921.37719.50820.54620.140