İdari Personel Cinsiyet Dağılımı

2016 Yılı2017 Yılı2018 Yılı2019 YılıOcak-Eylül 2020
Erkek İdari Personel Sayısı206216214216219
Kadın İdari Personel Sayısı101103105109108
Toplam 307319319325327