Kapalı Alanların Dağılımı

2019 YılıOcak-Eylül 2020
Eğitim Alanı (Derslik vb.) Miktarı (m2)29.41229.412
İdari Alanların Miktarı (m2)25.15025.150
Laboratuvar (Eğitim Amaçlı) (m2)7.352,707.352,70
Kapalı Spor Alanları (m2)4.0274.027
Laboratuvar (Araştırma Amaçlı) (m2)1.542,301.542,30
Sirkülasyon Alanı (m2)90.31590.315
Kütüphaneler (m2)4.9394.939
Sosyal Alanlar (Kantin, Uygulama Oteli, Öğrenci Kulübü, Yemekhane, Sağlık vb.) (m2)11.27811.278
Toplantı ve Konferans Alanları (m2)6.0896.089
Toplam 180.105180.105