Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı

2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı 2020 YılıOcak-Haziran 2021
Erkek Akademik Personel Sayısı482502514524529
Kadın Akademik Personel Sayısı293293312331331
Toplam 775795826855860