Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı

2019 Yılı 2020 Yılı2021 Yılı2022 YılıOcak-Mart 2023
Erkek Akademik Personel Sayısı514524541548561
Kadın Akademik Personel Sayısı312331336344354
Toplam 826855877892915