Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı

2018 Yılı2019 Yılı 2020 Yılı2021 YılıOcak-Eylül 2022
Erkek Akademik Personel Sayısı502514524541545
Kadın Akademik Personel Sayısı293312331336341
Toplam 795826855877886