Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı

2017 Yılı2018 Yılı2019 YılıOcak-Eylül 2020
Erkek Akademik Personel Sayısı482502514522
Kadın Akademik Personel Sayısı293293312318
Toplam 775795826840