TOKİ Konut Projesi

Üniversitemiz çalışanlarının konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik geliştirilen  proje; Cumhurbaşkanlığımız tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamına alınmış ve başvuru şartları ekteki şekilde revize edilmiştir.
 Proje kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yürütülecektir. Bu itibarla, yetkili Banka Şubesince, 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında konut alıcılarından başvuru bedeli olarak; (2+1) konutlar için 500-TL ve (3+1) konutlar için de 1.000- TL başvuru bedeli tahsil edilecektir.
Diğer taraftan, yine yetkili şubece, tüm konut tipleri için, başvuruda bulunan konut alıcılarından, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış ''Başvuru Uygunluk Belgesi'' aranacaktır.
Başvuru Şartları ''100 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Bilgilendirme Formu'' nda (Ek-1) mevcut olup; tüm konut tipleri için ortalama en düşük ve ortalama en yüksek konut satış fiyatları ile kredili örnek ödeme planı yazımız ekinde yer almaktadır